CO2-neutral production

Loodusressursside ammutamine ja nende käitlemine tooraineks on üks suurema jalajäljega valdkondi. Ragn-Sells põlevkivituhkade väärindamise tehnoloogia uuringute ja arendustööde juures on juba lähteülesande püstitamisel pööratud väga suurt tähelepanu tootmisprotsessi ökoloogilisele jalajäljele. Rakendusuuringute minimaalseks eesmärgiks on seatud CO2-neutraalse tootmisprotsessi väljatöötamine. Ragn-Sellsi poolt väljatöötatud tuhkade- ja kaevandusjääkide väärindamise innovaatilised tehnoloogiad näitavad, et meie tootmisprotsess nõuab looduslike toormaterjalide ümbertöötlemisega võrreldes vaid murdosa vajaminevast energiast. Lisaks aitab seni kasutult seisnud jääkide väärindamine ja ringlusse suunamine vähendada looduslike toormaterjalide kaevandamist ja nende ümbertöötlemisel tekkivat C02 kogust ning teisi loodusressursse.

The water used in production is constantly kept in circulation

The technology uses water during the soaking process. All of the water used circulates in a closed system and it is reused again and again. At present, Ragn-Sells does not use clean groundwater in production either, but the water used to transport ashes from the incinerators is used instead.

Noise and air emissions

Ragn-Sellsi tootmisprotsess toimib suletud süsteemis ja ilma põletusprotsessita ning ei väljasta seega õhuheidet. Tehasest väljastatav õhk puhastatakse täiendavalt. Mürarikkaid tegevusi ei kavandata, müratase väljapool tootmisala ei saa ületama normtaset.