Enterprise Estonia provides 255,269 euros to support applied research on OSA project

We are pleased to announce that Enterprise Estonia has supported applied research in Ragn-Sells’s OSA project in the amount of 255,269 euros. The support will help us to carry out industrial-scale trials of production of climate-neural calcium carbonate from oil shale ash and design the preliminary version of the production processes and production unit.

OSA projekti eesmärgiks on toota Ida-Virumaal asuvate põlevkivijaamade tööst üle jäävatest põlevkivituhkadest ülipuhast kaltsiumkarbonaati, mida saab kasutada erinevates materjalitööstuses. Tegemist oleks maailmas unikaalse patenteeritud tehnoloogiaga, mille abil saaks esmakordselt toota kaltsiumkarbonaati CO2 emissioonide vabalt ehk kliimaneutraalselt.

Looduslikust lubjakivist kaltsiumi tootmine on CO2-mahukas protsess, mis sarnaneb oma õhuheitmetelt tsemenditootmisele – 1 tonni toote kohta emiteeritakse ligi 1 tonn CO2-e. Põlevkivituhkadest toodetud kaltsiumkarbonaat säästab looduslikku lubjakivi kaevandamisest ja selle väga süsinikumahukast ümbertöötlemisest.

OSA projekt keskendub viimase 50-ne aasta jooksul Eesti põlevikivitööstuse jäägina tekkinud põlevkivituhkade ümbertöötlemisele ja väärindamisele ülipuhtaks kaltsiumkarbonaadiks. Projekti esimeses etapis on plaanis rajada tootmine, mis võimaldab toota täna Ida-Virumaal mägedesse ladestatud põlevkivituhkadest 0,5 miljonit tonni ülipuhast kaltsiumkarbonaati aastas.

Ragn-Sells on  investeerinud põlevkivituhkade teadusuuringutesse ligikaudu miljon eurot.

  1. Name of fund: European Regional Development Fund
  2. Amount of support: €255,269
  3. Brief description of project: through applied research, RS-OSA Service OÜ is developing the technology for valorising oil shale ash. In the course of the project, the technology will be piloted on a semi-industrial scale and the initial design and structure of the production unit will be developed for implementation on an industrial scale
  4. Eesmärk: Käesoleva rakendusuuringu eesmärgiks on tehnoloogia valideerimine pooltööstuslikul skaalal ja toota vähemalt 250 kg PCC, et testida selle omadusi koostöös lõppkasutajatega ning töötada välja tööstuslikul skaalal tootmisprotsesside ja tootmisüksuse esmane disain. Lisaks viiakse projekti raames läbi esmased katsetused toodetava PCC töötlemiseks, et hinnata selle sobivust tulevaseks tootearenduseks.

Categories: