For the benefit of nature and people

Health of the natural environment of Estonia

Täna toodetakse Eestis elektrienergiat endiselt enamasti põlevkivist. Põlevkivienergia tootmisest jääb aastas kuni 1 miljon tonni tuhajäätmeid, mida väärindades saame oluliselt aidata kaasa põlevkivienergia tootmisest tekkinud keskkonna jalajälje vähendamisele. Selle tulemuseks on puhtam elukeskkond Ida-Virumaal ja kogu Eestis. 

Waste is the foundation of this unique process and the aim of the development of the technology is to cross the finish line with as little waste as possible. As a result, all flows are necessary for one sector or another. The required water is used again and again, and the technology used reduces energy consumption to the minimum.

Active use of infrastructure

Ida-Viru County has a diverse infrastructure, which in addition to roads includes a practical and more environmentally friendly rail network and ports. This production unit would create additional jobs in this field and make it possible to use the existing infrastructure even more efficiently than it is used now.

Estonia’s own success story of circular economy

Mahult ühe suurema jäätmesegmendi taaskasutusse suunamine ning heitgaasi CO2 püüdmine ja sidumine pika elueaga toodetesse parendab Eesti positsiooni jäätmetekke ja taaskasutuseesmärkide saavutamisel. Põlevkivituha väärindamise ja CO2 sidumise mastaapne ja innovatiivne projekt on tähelepanuväärne kogu maailma kontekstis. Projektis peitub potentsiaal laiendada selle rakenduslikku poolt ka teistesse riikidesse, kus põlevkivi kasutatakse.

Promotion of local business

The establishment of a production unit which is environmentally friendly and improves the living and natural environment will also give a boost to the business environment. It will create an opportunity for promoting local businesses and thereby create additional value for the local community.

Responsible use of natural resources

Suur osa Mendeljejevi tabeli elementidest on tänaseks muutumas raskesti kätte-saadavaks. Antud tehnoloogia annab tuhajäätmetele uuesti väärtuse, ammutades sealt elemente taaskasutamiseks erinevatele tööstuslikele valdkondadele.

Cleaner living environment for local people

The oil shale industry has left its mark on the natural environment of Ida-Viru County over the last decades. Ragn-Sells does not promise that the ash hills will disappear overnight, but the solution to be developed by the company would considerably reduce the emergence of ash hills. Researchers are also studying possibilities for releasing the deposited ashes into circulation so that we could consider the elimination of the existing ash hills in the future. The innovative solution will also bring new investments to the local economy and create jobs. It is particularly important that these investments are based on circular economy solutions and support the sustainable development goals of the UN.

Additional employment and tax revenue in Ida-Viru County

The development will create additional employment opportunities for the local community in the production unit as well as in the areas of activity, such as logistics, which are connected to this either directly or indirectly. On average, a job in the manufacturing industry creates 10 more jobs in the vicinity. The local government also earns more tax revenue from additional business activities and employment, which it can use for investments made for the benefit of the community.

Triumph of Estonian science

This is an opportunity to carry out development related to circular economy and continue research that has worldwide potential. 

This project also gives a boost to the successful cooperation between Estonian scientists and the private sector, which could encourage the emergence and implementation of similar projects with a scientific background and operational value.

Decrease the environmental impact of mining and CO2 heavy production of virgin materials

Materjalid, mida põlevkivituhast hakatakse tootma, on vajalikud paljude tootmissektorite jaoks. Enamasti on antud materjale toodetud selleks kaevandatud loodusressurssidest ning kasutatud nii kaevandamiseks kui järgnenud tootmisprotsessiks ohtralt energiat. Tootmisprotsess omakorda on paisanud õhku suuri koguseid CO2-te. Nüüd kui tekib võimalus ammutada samu materjale juba eksisteerivatest jäätmetest, jääb osa loodusressurssidest puutumata ja kaevandamis- ning tootmismõju olemata. Ühtlasi kasutatakse CO2-neutraalse tootmisprotsessi käigus juba püütud CO2-te ning seotakse see pika eluaega, kokkuvõttes CO2-negatiivsest materjalist loodud toodetesse.