Kuidas tekivad põlevkivituha jäätmed

Eesti energiatootmine põhineb endiselt suures osas põlevkivil. Kuigi taastuvenergia osakaal järjest kasvab, on see endiselt aastas maksimaalselt 30 protsendi ümber. Ülejäänud elektrienergia toodetakse peamiselt põlevkivist.  Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises on aasta-aastalt tõusnud, saavutades 2018. aastal 19,7 protsenti, olles viimase viie aasta jooksul tõusnud 5,7 protsenti Primaarenergia tootmises on taastuvenergia osakaal tõusnud lausa 30,7 protsendile ning […]

Ragn-Sells asub põlevkivituha väärindamist katsetama

Rootsi keskkonna ettevõte Ragn-Sells sõlmis koostööleppe Eesti Energiaga põlevkivituha väärindamise ja ringlusse suunamise võimaluste uurimiseks. Katsetamisel olev uus tehnoloogia aitab lahendada ühte Eesti põlevkivienergia väljakutsetest – mida teha tootmise kõrvaltoote ehk koldetuhaga? Täna valmib ligi 80% Eestis toodetud energiast põlevkivist. Selle käigus tekib suur hulk kõrvalsaadust  nagu näiteks koldetuhk, mida praegu enamjaolt ladustatakse. Samas näitavad Ragn-Sellsi poolt läbiviidud teadusuuringud, et põlevkivituhka saaks […]