CO2-neutraalne tootmine

Loodusressursside ammutamine ja nende käitlemine tooraineks on üks suurema jalajäljega valdkondi. Ragn-Sells põlevkivituhkade väärindamise tehnoloogia uuringute ja arendustööde juures on juba lähteülesande püstitamisel pööratud väga suurt tähelepanu tootmisprotsessi ökoloogilisele jalajäljele. Rakendusuuringute minimaalseks eesmärgiks on seatud CO2-neutraalse tootmisprotsessi väljatöötamine. Ragn-Sellsi poolt väljatöötatud tuhkade- ja kaevandusjääkide väärindamise innovaatilised tehnoloogiad näitavad, et meie tootmisprotsess nõuab looduslike toormaterjalide ümbertöötlemisega võrreldes vaid murdosa vajaminevast energiast. Lisaks aitab seni kasutult seisnud jääkide väärindamine ja ringlusse suunamine vähendada looduslike toormaterjalide kaevandamist ja nende ümbertöötlemisel tekkivat C02 kogust ning teisi loodusressursse.

Tootmises kasutatav vesi hoitakse pidevalt ringluses

Loodav tehnoloogia kasutab leotusprotsessis vett. Kogu kasutatav vesi ringleb suletud süsteemis ja seda kasutatakse üha uuesti. Ragn-Sells ei kasuta ka täna tootmises puhast põhjavett, vaid põletusahjudest tuhkade transportimiseks kasutatavat vett.

Müra ja õhuheitmed

Ragn-Sellsi tootmisprotsess toimib suletud süsteemis ja ilma põletusprotsessita ning ei väljasta seega õhuheidet. Tehasest väljastatav õhk puhastatakse täiendavalt. Mürarikkaid tegevusi ei kavandata, müratase väljapool tootmisala ei saa ületama normtaset.