Kuidas tekivad põlevkivituha jäätmed

Eesti energiatootmine põhineb endiselt suures osas põlevkivil. Kuigi taastuvenergia osakaal järjest kasvab, on see endiselt aastas maksimaalselt 30 protsendi ümber. Ülejäänud elektrienergia toodetakse peamiselt põlevkivist. 

Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises on aasta-aastalt tõusnud, saavutades 2018. aastal 19,7 protsenti, olles viimase viie aasta jooksul tõusnud 5,7 protsenti

Primaarenergia tootmises on taastuvenergia osakaal tõusnud lausa 30,7 protsendile ning seal on olnud viimase viie aasta kasv lausa üle 9 protsendi. 


Statistiliselt on kõige suurem tarbimise osakaal tootmisüksuste asukohtade tõttu Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal, aastal 2018 vastavalt 21 ,23 miljonit tonni (Mt) ja 106 000 tonni2. Kokku kasutati ülemöödunud aastal Eestis 21 374 tuhat tonni põlevkivi, millest toodeti elektrienergiat, auru- ja kuumaveevarustatust 15,7 Mt abil, koksi- ja puhastatud naftatooteid 5,56 Mt kasutades ning muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmiseks kulus põlevkivi 106 000 tonni. 

Elektrienergia tootmiseks kulus 2018. aastal kokku 11 ,94 Mt põlevkivi, soojuse tootmiseks 371 000 tonni ning teisteks kütuseliikideks muundati 3,4 Mt. 


Tuhamägedeta Ida-Virumaa

Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlased koostöös
Ragn-Sells AS-i meeskonnaga on välja
töötamas tööstuslikku tehnoloogiat
põlevkivituhas leiduvate elementide
eraldamiseks ja taaskasutamiseks Rootsis elluviidud
sarnaste ringmajandusprojektide näitel.