Partnerid

Teadusuuringud

Kuus aastat tagasi käivitatud põlevkivituhkade väärindamise uurimisprojekti jaoks lõi Ragn-Sells AS Eestis tütarettevõtte RS-OSA Service OÜ.  Ettevõtte juhtimisel loodi teaduslik konsortsium, milles osalevad alus- ja rakendusuuringute läbiviimisel ka Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased.

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on Eestis ainuke tehnika- ja IT-teaduse ning –hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses. TalTechi missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis.

Tartu Ülikool on ainus klassikaline universitas-tüüpi ülikool Eestis, kus teadustööd tehakse humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. 

Rahastus

EAS-i rakendusuuringute programm on ellu kutsutud selleks, et aidata ettevõtetel kasvatada teadus- ja arendustegevuse nõudlust, mille tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest, toodetest või teenustest. Programm koosneb ettevõtete nõustamisest ja rakendusuuringute toetusest.

2021
EAS toetas OSA projekti rakendusuuringuid 255 269 euroga
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab Ragn-Sellsi OSA projekti rakendusuuringuid 255 269 euroga. Toetuse abil viime läbi põlevkivituhkadest kliimaneutraalse kaltsiumkarbonaadi tootmise testid tööstuslikul skaalal ning kujundame esmase versiooni tootmisprotsessidest ja tootmisüksusest.

1. Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond
2. Toetuse summa: 255 269 €
3. Projekti lühikirjeldus: RS-OSA Service OÜ arendab rakendusuuringu raames edasi põlevkivituhkade väärindamise tehnoloogiat. Projekti käigus piloteeritakse tehnoloogiat pooltööstuslikul skaalal ning töötatakse välja tootmisüksuse esmane disain ja ülesehitus tööstuslikul skaalal rakendamiseks.
4. Eesmärk: Käesoleva rakendusuuringu eesmärgiks on tehnoloogia valideerimine pool-tööstuslikul skaalal ja toota vähemalt 250 kg PCC, et testida selle omadusi koostöös lõppkasutajatega ning töötada välja tööstuslikul skaalal tootmisprotsesside ja tootmisüksuse esmane disain. Lisaks viiakse projekti raames läbi esmased katsetused toodetava PCC töötlemiseks, et hinnata selle sobivust tulevaseks tootearenduseks

2020:
Archimedes toetas programmi “Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud” raames OSA projekti 204 000 euroga
Sihtasutus Archimedes toetab keskkonnaettevõtte AS-i Ragn-Sells põlevkivituhkade käitlemiseks vajaliku tehnoloogiate teadusuuringuid enam kui 204 000 euroga. Programmi „Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud“ raames jagatav toetus läheb Ragn-Sellsi juhitud ning TalTechi ja Tartu Ülikooli teadlaste poolt läbiviidavateks uuringuteks, mille eesmärk on leida parimad tehnoloogilised lahendused põlevikivituhkade väärindamiseks.

Tootearendus

2021. aasta koostöö raames testib Euroopa suurima plastaknatootja kliimaneutraalset kaltsiumkarbonaati.
Gealan on Euroopa suurim plastaknaraamide tootja, mis kasutab kaltsiumkarbonaati aknaraamide valmistamisel. Eestis toodetud kliimaneutaalne kaltsiumkarbonaat aitaks Gealanil potentsiaalselt vähendada nende toodangu C02- jalajälge ning Gealalani kvaliteetsed ja pika elueaga aknaraamid aitaksid selle tootmiseks kasutatavat kaltsiumiskarbonaati seotud CO2 omakorda salvestada tootesse järgnevateks aastakümneteks.

Eesti Energia on OSA projekti võtmepartner,
mis on taganud testimiseks ja teadustööks vajaliku põlevkivituha ning andnud loa katsepuurimisteks ning tuhamägede täiendavaks uurimiseks.