Projektist

Projekti lähteülesanne on muuta viimase 60-ne aasta jooksul elektrienergia tootmisest tekkivad tonnid tuhajäätmeid läbi keskkonnasäästliku tehnoloogia taas väärtuslikuks tooraineks paljudele tööstustele. Lisaks aastas ligi tonni tuhajäätmete väärindamisele võidetakse sellega mitmetele tööstusharudele taaskasutatud toorainet, mida muidu kaevandataks või energiamahukalt  toodetaks. 

Kasutatava tehnoloogia keskkonnasäästlikkus saab lisaks suuremahuliste jäätmete väärindamisele seisnema ka kasutatava lisatooraine kokkuhoidlikus ja pidevas taaskasutamises. Nii vähendatakse korraga mitut väga suure kaaluga keskkonnamõju ja tuuakse jäätmetes peituvad väärtuslikud elemendid taas ringlusesse.

Ragn-Sellsi jaoks on tegu juba kolmanda tuhkade väärindamise projektiga Euroopas. Käesolevas projektis on tähtsateks koostööpartneriteks teadlased nii TalTechist kui Tartu Ülikoolist, kes tegelevad projekti arendus- ja rakendusuuringutega. 

TUHAMÄGEDETA
IDA-VIRUMAA

Täna toodetakse Eestis elektrienergiat
endiselt enamasti põlevkivist, sest
alternatiivid veel vajalikke mahte ei too.
Põlevkivienergia tootmisest jääb aastas üle
kuni 1 miljoni tonni tuhajäätmeid, mida
väärindades saame oluliselt aidata kaasa
põlevkivienergia keskkonnajälje
vähendamisele kui täna vajalikule
lahendusele. Soovime luua puhtama loodus- ja elukeskkonna Ida-Virumaal ja kogu Eestis.

INNOVATSIOON
EESTI TEADLASTELT

Taltech ja Tartu Ülikooli teadlased koostöös
Ragn-Sells AS-i meeskonnaga on välja
töötamas tööstuslikku tehnoloogiat
põlevkivituhas leiduvate elementide
eraldamiseks ja taaskasutamiseks Rootsi
sarnaste ringmajandusprojektide näitel.

HARULDASED
ELEMENDID

Suur osa Mendeljejevi tabeli
elementidest on tänaseks muutumas
raskesti kättesaadavaks. Antud
tehnoloogia annab tuhajäätmetele uuesti
väärtuse, ammutades sealt elemente
taaskasutamiseks erinevatele
valdkondadele nagu paberi-, värvi-, plasti
ja ravimistööstus.

JÄÄTMEVABA
PROTSESS

Esmakordselt on protsessi algmomendiks
jäätmed ning tehnoloogia väljatöötamisel on eesmärgiks jõuda finishisse võimalikult jäätmevabalt.
Tulemis peavad kõik vood olema vajalikud ühe või teise sektori jaoks. Kasutatav vesi võetakse üha uuesti tarvitusele ning energiakasutus viiakse miinimumini.