EAS поддержал прикладные исследования проекта OSA пособием в размере 255 269 евро.

Мы рады сообщить, что Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) поддержал пособием в размере 255 269 евро прикладные исследования проекта OSA, которые проводит Ragn-Sells. С помощью пособия мы сможем провести в промышленных масштабах тестирование производства нейтрального к воздействию на климат карбоната кальция, а также спроектировать первичные версии производственного процесса и производственной единицы.

OSA projekti eesmärgiks on toota Ida-Virumaal asuvate põlevkivijaamade tööst üle jäävatest põlevkivituhkadest ülipuhast kaltsiumkarbonaati, mida saab kasutada erinevates materjalitööstuses. Tegemist oleks maailmas unikaalse patenteeritud tehnoloogiaga, mille abil saaks esmakordselt toota kaltsiumkarbonaati CO2 emissioonide vabalt ehk kliimaneutraalselt.

Looduslikust lubjakivist kaltsiumi tootmine on CO2-mahukas protsess, mis sarnaneb oma õhuheitmetelt tsemenditootmisele – 1 tonni toote kohta emiteeritakse ligi 1 tonn CO2-e. Põlevkivituhkadest toodetud kaltsiumkarbonaat säästab looduslikku lubjakivi kaevandamisest ja selle väga süsinikumahukast ümbertöötlemisest.

OSA projekt keskendub viimase 50-ne aasta jooksul Eesti põlevikivitööstuse jäägina tekkinud põlevkivituhkade ümbertöötlemisele ja väärindamisele ülipuhtaks kaltsiumkarbonaadiks. Projekti esimeses etapis on plaanis rajada tootmine, mis võimaldab toota täna Ida-Virumaal mägedesse ladestatud põlevkivituhkadest 0,5 miljonit tonni ülipuhast kaltsiumkarbonaati aastas.

Ragn-Sells on  investeerinud põlevkivituhkade teadusuuringutesse ligikaudu miljon eurot.

  1. Название фонда: Европейский фонд регионального развития
  2. Сумма : 255 269 €
  3. Короткое описание проекта: RS-OSA Service OÜ в рамках прикладного исследования продолжает развивать технологию по обогащению сланцевой золы. В ходе проекта пилотируют технологию в полупромышленных масштабах и разрабатывается начальный проект производства для дальнейшего применения в промышленных масштабах.
  4. Eesmärk: Käesoleva rakendusuuringu eesmärgiks on tehnoloogia valideerimine pooltööstuslikul skaalal ja toota vähemalt 250 kg PCC, et testida selle omadusi koostöös lõppkasutajatega ning töötada välja tööstuslikul skaalal tootmisprotsesside ja tootmisüksuse esmane disain. Lisaks viiakse projekti raames läbi esmased katsetused toodetava PCC töötlemiseks, et hinnata selle sobivust tulevaseks tootearenduseks.

Категории